Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
1. หัวมันสดๆถูกบรรทุกใส่รถมาส่งที่โรงแป้งมันฯจากชาวไร่มันฯในจังหวัดระยอง และจังหวัดใกล้เคียง ทำการชั่งน้ำหนักหัวมันฯที่มาส่ง พร้อมทั้งสุ่มตัวอย่างวัด % แป้งมันฯด้วยเครื่องวัด
2. จัดเก็บหัวมันฯด้วยระบบ FIFO โดยเทหัวมันฯใส่ลานเก็บที่มีหลังคาคลุม
3. ตักหัวมันฯใส่กะพ้อ จากลานเก็บ
4. คนงานจะทำการสับเหง้าและส่วนของลำต้นที่ติดมากับหัวมันฯทิ้ง
5. ร่อนเปลือกแห้ง และคัด ดิน ทราย ออก
6. นำหัวมันฯมาล้างด้วยน้ำสะอาด เพื่อขจัดสิ่งสกปรกที่ผิวของหัวมันฯออก (โดยใช้แหล่งน้ำจากธรรมชาติ คือน้ำฝนที่ผ่านการ treat ให้สะอาดมาเป็นอย่างดี)
 
20. นำน้ำแป้งบริสุทธิ์มาเข้าครื่องสลัดแห้งระบบเหวี่ยงเพื่อทำการแยกน้ำออกจากแป้ง
21. อบแป้งที่ได้ให้แห้งด้วยความร้อนโดยใช้ท่อลมร้อน
22. จากนั้นจึงนำแป้งที่อบแห้งตามมาตรฐาน แล้วมาผ่านเครื่องร่อนเพื่อร่อนเอาแป้งส่วนที่ หยาบออก จะได้แป้งที่เป็นผงละเอียด
23. นำผงแป้งละเอียดมาผ่านแม่เหล็กอีกครั้ง
24. ทำการบรรจุแป้งมันฯที่ได้ใส่ถุงที่สะอาดและสวยงามภายใต้เครื่องหมายการค้าตราเกษตร นำออกสู่ตลาดเพื่อจำหน่ายต่อไป
 
 
7. คนงานจะนำหัวมันฯที่ผ่านการล้างสะอาดมาสับเหง้าที่เหลืออีกครั้ง
8. แล้วจึงนำมาผ่านเครื่องสับเป็นชิ้นหยาบ
9. จากนั้นจึงนำหัวมันฯเข้าเครื่องบดให้ละเอียด
10. นำหัวมันฯที่ถูกบดละเอียดแล้วมาผสมน้ำเพื่อให้แป้งละลายออกมาจากเนื้อมันฯ
11. แล้วจึงนำมาผ่านแม่เหล็กเพื่อดูดเศษโลหะเล็กๆที่อาจปนเปื้อนมากับน้ำแป้ง
12. นำน้ำแป้งมากรองหยาบโดยผ่านเครื่องเทอร์โบนอนเพื่อกรองน้ำแป้งและกากออกจากกัน
จากนั้นนำไปผ่านการกรองละเอียดโดยเครื่องเทอร์โบตั้งอีกสองเครื่องจะได้น้ำแป้งที่มี
ความบริสุทธิ์เพิ่มขึ้น
นำน้ำแป้งที่ผ่านการกรองกากออกมาเข้าเครื่องแยกแป้งอีก 3 เครื่องสลับกับการให้ผ่าน
แม่เหล็กอีก 2 ครั้ง จนได้น้ำแป้งที่บริสุทธิ์ขึ้นมาก


  Copyright 2005. Thai HA Public Company Limited. All Rights Reserved.