กลุ่มบริษัท เชียร์ และบริษัท ไทยฮา จำกัด (มหาชน)
เป็นกลุ่มบริษัทผู้ผลิต และผู้จัดจำหน่ายสินค้าอุปโภค – บริโภค ภายใต้สินค้าตรา “เกษตร” “ฉลาดชิม” และ“องุ่น” ฯลฯ มีความประสงค์จะรับสมัครผู้ร่วมงาน เพื่อรองรับการเติบโตของ บริษัทในตำแหน่งงาน ดังต่อไปนี้

ประกาศรับสมัครงาน

1. ผู้จัดการฝ่าย/ผู้จัดการแผนก/เจ้าหน้าที่ฝ่ายขายและการตลาดในประเทศและต่างประเทศ/Key Account
• ชาย/หญิง อายุ 30 ปีขึ้นไป ปริญญาโท MBA/Marketing
• มีประสบการณ์ด้านขายสินค้าอุปโภคบริโภค, Modern Trade, การตลาด อย่างน้อย 5 ปี
• มีทักษะในการใช้ภาษาอังกฤษ/จีนกลางเป็นอย่างดี

2. ผู้จัดการฝ่าย/ผู้จัดการแผนก/เจ้าหน้าที่/เช็คเกอร์คลังและจัดส่งต่างประเทศในประเทศและต่างประเทศ
• ชาย/หญิง อายุ 27 ปีขึ้นไป ปริญญาตรี-โท ทุกสาขา
• มีประสบการณ์ทางด้านการบริหารคลังสินค้า โลจิสติกส์ อย่างน้อย 5 ปี

3. ผู้จัดการฝ่ายผลิต/ผู้จัดการแผนก/เจ้าหน้าที่ฝ่ายผลิต

• ชาย/หญิง อายุ 27 ปีขึ้นไป ปริญญาตรี-โท สาขาวิศวกรรมเครื่องกล, เทคโนโลยีอาหาร
• มีประสบการณ์ทางด้านควบคุมการผลิตและเครื่องจักร อย่างน้อย 5 ปี

4. ผู้จัดการแผนกวิศวกรรมผลิต/ช่างซ่อมบำรุง/ช่างไฟฟ้า
• ชาย ปริญญาตรี-โท วิศวกรรมศาสตร์ สาขาเครื่องกล, ไฟฟ้า
• พิจารณาประสบการณ์การทำงานด้านซ่อมบำรุงในโรงงานอุตสาหกรรม

5. ผู้จัดการฝ่าย/ผู้จัดการแผนก/เจ้าหน้าที่บุคคล/จป.วิชาชีพ
• ชาย/หญิง อายุ 30 ปีขึ้นไป ปริญญาตรี-โท HRD, HRM, สาขาอาชีวอนามัยและความ ปลอดภัย (มีวุฒิบัตร จป.วิชาชีพ)
• มีประสบการณ์งานด้านสรรหา, ฝึกอบรม, ค่าจ้างเงินเดือน ไม่น้อยกว่า 10 ปี

6. ผู้จัดการฝ่าย/ผู้จัดการแผนก/เจ้าหน้าที่ฝ่ายQAและR&D
• ชาย/หญิง อายุ 27 ปีขึ้นไป ปริญญาตรี-โท สาขาเทคโนโลยีอาหาร
• มีประสบการณ์งานด้าน QA อย่างน้อย 4 ปี

7. ผู้จัดการแผนกจัดซื้อ/เจ้าหน้าที่จัดซื้อ
• หญิง อายุ 27 ปีขึ้นไป ปริญญาตรี-โท สาขาวิศวกรรม
• มีประสบการณ์ทางด้านการบริหารการจัดซื้อจัดจ้าง อย่างน้อย 5 ปี

8. เลขานุการกรรมการผู้จัดการ/กรรมการบริหาร
• หญิง อายุ 27 ปีขึ้นไป ปริญญาตรี-โท บริหารธุรกิจ
• มีประสบการณ์ด้านเลขานุการระดับบริหารอย่างน้อย 3 ปี

9. ผู้จัดการแผนก/เจ้าหน้าที่บัญชีต้นทุน/ลูกหนี้/เจ้าหนี้/Budget/Asset/บัญชีคลัง/บัญชีผลิต
• ชาย/หญิง อายุ 28 ปีขึ้นไป ปริญญาตรี-โท สาขาบัญชี
• มีประสบการณ์ด้านบัญชีต้นทุนโรงงาน/ลูกหนี้/เจ้าหนี้ อย่างน้อย 3 ปี

10. เจ้าหน้าที่โปรแกรมเมอร์
• ชาย อายุ 27 ปีขึ้นไป ปริญญาตรี-โท สาขาเทคโนโลยีและระบบสารสนเทศ หรือที่เกี่ยวข้อง
• มีประสบการณ์ด้านวิเคราะห์ออกแบบระบบไม่น้อยกว่า 2 ปี สามารถเขียนโปแกรม VBA, VB6, VB.net, SQL Server, T-SQL, Distribution Accounting

 

 

ผู้ที่ต้องการประสบความสำเร็จในการทำงานอายุ 27 ปี ไม่เกิน 42 ปี วุฒิการศึกษา
ปริญญาโท – ตรี สาขาเฉพาะทางหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
มีประสบการณ์การทำงานด้านผลิตภัณฑ์อาหารและระบบคุณภาพ ISO ,GMP,HACCP,BRC
มีประสบการณ์การทำงานในระบบ SAP และระบบปฏิบัติการณ์ และอายุประสบการณ์ในตำแหน่งที่สมัคร 5-10 ปีขึ้นไป
สามารถเดินทางไปปฏิบัติงานที่อ.พุทธมณฑลสาย 5 และจ.นครสวรรค์ได้
ทุกตำแหน่งผู้สมัครยินดีผ่านการทดสอบเพื่อวัดผลด้านสติปัญญา บุคคลิกภาพ
ความสามารถในการอยู่ร่วมกับผู้อื่นและการบริหารจัดการ
ตำแหน่งงานขายและการตลาดมีความสามารถใช้ภาษาอังกฤษ จีนได้จะพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ

 

ทุกตำแหน่ง
1.มีความรู้ในเรื่องระบบคุณภาพ เช่น ISO,GMP,HACCP,BRC เป็นอย่างดี
2.มีผู้ค้ำประกัน และสามารถปฏิบัติงานที่ โรงงานสาย 5 หรือ โรงงานนครสวรรค์
3.สามารถใช้โปรแกรม SAP ได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ

สนใจสมัครได้ด้วยตนเอง หรือส่งจดหมายมาที่ ฝ่ายบุคคล บริษัท ไทยฮา จำกัด (มหาชน)
เลขที่140 หมู่ 5 ต.บางกระทึก อ.สามพราน จ.นครปฐม 73210 Tel.02-4821661-6 ต่อ 1101 หรือ E-mail: hr@kasetbrand.com, wijitra_r@kasetbrand.com, thanyapha_j@kasetbrand.com

 
ขั้นตอนการสมัครงาน
1.Download เอกสารสมัครงาน โดยกดที่รูปด้านล่าง

 

 

2.กรอกข้อมูลบนแบบฟร์อมให้ครบถ้วน
3.ส่งเอกสารกลับมาที่ Email : hr@kasetbrand.com


 

   
 
       
  Copyright 2005. Thai HA Public Company Limited. All Rights Reserved.