Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
ข้าวขาวหอมมะลิตราอิมพีเรียล เทสท์
ประเทศไทยได้ชื่อว่าเป็นแหล่งเพาะปลูกข้าวหอมมะลิที่มีคุณภาพและดีที่สุดในโลก ข้าวขาวหอมมะลิตราอิมพีเรียล เทสท์ เป็นข้าวขาวหอมมะลิที่มีกลิ่นหอมตามธรรมชาติ และมีความเหนียว นุ่ม ได้รับการยอมรับในต่างประเทศ ด้วยกระบวนการผลิตและบรรจุจากโรงงานที่มีความพิถีถิพันด้วยเทคโนโลยีชั้นสูงและมีความทันสมัย จนได้รับการรับรองมาตรฐานจากกรมการค้าภายใน การรับรองระบบ HACCP, GMP และ ISO 9001:2000 “รสชาติแห่งความเป็นไทย”

  ข้าวขาวหอมมะลิ
น้ำหนักสุทธิ

- 1 กก.
- 2 กก.
- 5 กก./10 ปอนด์ (4.54 กก.)
- 10 กก./ 25 ปอนด์ (11.34 กก.)
- 20 กก./ 50 ปอนด์ (22.68 กก.)/25 กก.


  ข้าวหอมปทุม
น้ำหนักสุทธิ

- 20 กก./ 40 ปอนด์ (18.18 กก.)/
50 ปอนด์ (22.68 กก.)/25 กก.  Copyright 2005. Thai HA Public Company Limited. All Rights Reserved.